6.500.000,0 7.500.000,0
Tiết kiệm : Giảm 13% ( 1.000.000,0 )

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Bảo hành 18 tháng
  • Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời
  • Ưu đãi 20%