Cân điện tử 2 tấn Zemic chuyên thiết bị đo lường cân sàn công nghiệp sàn điện tử có độ chính xác và độ bền cao đi đôi vối dịch vụ cân sàn điện tử tốt

5.800.000,0 7.100.000,0
Tiết kiệm : Giảm 18% ( 1.300.000,0 )