4.100.000,0 4.200.000,0
Tiết kiệm : Giảm 2% ( 100.000,0 )

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Cân bàn di động 200kg
  • Cân bàn di động 300kg
  • Cân bàn di động 500kg