4,100,000 4,200,000
Tiết kiệm : Giảm 2% ( 100,000 )

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Cân bàn di động 200kg
  • Cân bàn di động 300kg
  • Cân bàn di động 500kg