Cân thực phẩm cân điện tử nhà bếp giá rẻ độ chính xác cao cân có những mức tải như cân điện tử nhà bếp 1kg , cân điện tử nhà bếp 2kg , cân điện tư nhà bếp 3kg , cân điện tử nhà bếp 5kg

Cân nhà bếp cân độ chính xác cao

Cân điện tử nhà bếp nhằm đảm bảo sức khỏe cho gia đình bạn hãy nên sử dụng sản phẩm cân nhà bếp giúp chuẩn bị nguyên liệu chế biến món ăn một cách chính xác đáp ứng đủ dinh dưỡng cho từng bữa ăn của gia đình bạn.

LH Giá Tốt
LH Giá Tốt

750,000 850,000
LH Giá Tốt

950,000 1,200,000