6,400,000

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Cân treo FUDA OCS XZL 3 tấn - 1kg
  • Cân treo FUDA OCS XZL 5 tấn - 2kg
  • Cân treo FuDA OCS XZL 10 tấn - 5kg