Cân điện tử có máy in in bill sử dụng máy in kim được sử dụng nhiều nhất hiện nay là đầu cân A9P:

LH Giá Tốt

Cân siêu thị in tem in bill in mã vạch sử dụng máy in nhiệt được sử dụng nhiệu nhấ hiện nay là: