1.850.000,0 2.400.000,0
Tiết kiệm : Giảm 23% ( 550.000,0 )

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Cân điện tử HAW3 tải max 3kg bước nhẩy ( Sai số 0.1g)
  • Cân điện tử HAW6 tải max 6kg bước nhẩy ( Sai số 0.1g)
  • Cân điện tử HAW15 tải max 15kg bước nhẩy ( Sai số 0.5g)
  • Cân điện tử HAW 30 tải max 30kg bước nhẩy ( Sai số 1g)