2.300.000,0

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Cân điện tử JWQ 3k max 3kg sai số 0.1g
  • Cân điện tử JWQ 6k Max 6kg sai số 0.2g
  • Cân điện tử JWQ 15k Max 15kg sai số 0.5g
  • Cân điện tử JWQ 30k Max 30kg sai số 1g