750.000,0 850.000,0
Tiết kiệm : Giảm 12% ( 100.000,0 )

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Cân điện tử MHK690 6kg 0.1g
  • Cân điện tử MHK690 15kg 0.5g