750,000 850,000
Tiết kiệm : Giảm 12% ( 100,000 )

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Cân điện tử MHK690 6kg 0.1g
  • Cân điện tử MHK690 15kg 0.5g
Danh mục: