Đầu hiển thị ứng dụng cho cân bàn cân sàn và cân động vật sản phẩm có tốc độ ổn định nhanh và chính xác nhất, đèn Led đỏ dễ quan sát ngoài trời.

1.400.000,0