Đầu cân XK3101N ( KM05)

Đầu cân chuyên ứng dụng tự động hóa như cân đóng bao cân trạm trộn…và một số ứng dụng chuyên dụng khác đó là model đầu cân XK3101N (KM05).Đầu cân hãng có tín hiệu vào ở 2 dạng cho người dùng lựa chọn đó là tín hiệu ngõ ra Relay hoặc tín hiệu điều khiển Tương tự (Analog).

Liên hệ

Thông tin ngắn sản phẩm

  • Miễn phí giao hàng toàn quốc.
  • Tư vấn hỗ trợ lắp đặt miễn phí.