6.600.000,0

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Cân treo OCS XZ 3 tấn 1kg
  • Cân treo OCS XZ 5 tấn 2kg
  • Cân treo OCS XZ 10 tấn 5kg