7.600.000,0

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Cân treo điện tử Jadever JC 3 tấn
  • Cân treo điện tử Jadever JC 5 tấn
  • Cân treo điện tử Jadever JC 10 tấn