1.250.000,0

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Cân điện tử CS2000 mức cân 2kg 1g
  • Cân điện tử CS5000 mức cân 5kg 1g