1,150,000 1,200,000
Tiết kiệm : Giảm 4% ( 50,000 )

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Cân điện tử CL201 sai số 0.1g
  • Cân điện tử CL501 sai số 0.1g
  • Cân điện tử CL5000 sai số 1g