2.050.000,0

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Cân điện tử ALC 3kg x 0.1g
  • Cân điện tử ALC 6kg x 0.2g
  • Cân điện tử ALC 15kg x 0.5g
  • Cân điện tử ALC 30kg x 1g