Cân bàn tính giá tiền UPA-H( UTE – TAIWAN)

Cân bàn tính giá tiền cao cấp của hảng UTE TAIWAN model cân bàn UPA-H 3kg 6kg 15kg 30kg sai số nhỏ nhất tốc độ ổn định nhanh nhất thao tác đơn giản nhất sử dụng thuận tiện nhất.

Liên hệ